ค้นหาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดสนาม  
ขนาดสนาม สนามเปตองขนาดมาตรฐาน
 
ค่าใช้บริการ
  อัตราค่าเช่าใช้บริการ

:: ค่าสนาม/วัน 1,000 บาท
:: ค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 300 บาท
:: ค่าเครื่องเสียง/วัน 1,000 บาท

อัตราค่าเจ้าหน้าที่สนาม

ค่าเจ้าหน้าที่/คน/วัน

-วันธรรมดาวันละ 300 บาท
-วันหยุดราชการวันละ 400 บาท

ค่าคนงานสนาม/คน/วัน

-วันธรรมดาวันละ 250 บาท
-วันหยุดราชการวันละ 300 บาท

ค่าพนักงานทำความสะอาด/คน/วัน


-วันธรรมดาวันละ 200 บาท
-วันหยุดราชการวันละ 250 บาท

อุปกรณ์สนาม

  :: สนามเปตอง 9 สนาม
   
รายละเอียดอุปกรณ์
  :: ขนาดมาตรฐาน
   
รายละเอียดค่าใช้บริการ
  :: ติดต่อเจ้าหน้าที่
02-3108302
   สนามเปตอง สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          


Copyright © Sports Office , RamKhamheang University Tel.02-310-8892 Ext. 206 This website best view at 1024 x 768 pixels with Adobe Flash Player and Adobe Reader , Designed By Mr.Samart jitman