สำนักกีฬา,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
SPORTS OFFICE,RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
ปณิธาน : ส่งเสริมพลานามัย ใส่ใจสังคม ชื่นชมบริการ
ปรัชญา : ให้ความรู้ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาคน

  Asean Economics Community
AEC คือ คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก               AEC คือ อะไร อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               มหาวิทยาลัยรามคำแหง-

บริการสถานที่เพื่อการกีฬา
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิมเนเซียม 1,ยิมเนเซี่ยม2,ยิมเนเซี่ยม3,ยิมเนเซี่ยม4,
สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1
0-2310-8302

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30น.–21.00น. หยุดวันอาทิตย์ และ
วันนักขัตฤกษ์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น.
0-2310-8302
อาคารสำนักกีฬา ชั้น2

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.–18.00น. วันหยุดและ วันหยุด
นักขัตฤกษ์เปิดบริการตั้งแต่เวลา09.00 น. -17.00น.
:0-2310-8302
ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม282 Ramkhamheang Rd.,Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel.02 310 8892 ,Fax:02 310 8304
http://www.sport.ru.ac.th