สำนักกีฬา,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
SPORTS OFFICE,RAMKHAMHAENG UNIVERSITY
ปณิธาน : ส่งเสริมพลานามัย ใส่ใจสังคม ชื่นชมบริการ
ปรัชญา : ให้ความรู้ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาคน

  Asean Economics Community
AEC คือ คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก               AEC คือ อะไร อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (รุ่นที่ 38) ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556 ทั้งเช้าและบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
               มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักกีฬา
SPORTS OFFICE
สนามกีฬา ให้บริการ
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิม เนเซี่ยม2 ,ยิม เนเซี่ยม3,ยิม เนเซี่ยม4,สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1 0-2310-8302

ฝ้ายคำ ฟิตเนส
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 21.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. 0-2310-8305 : สถานที่ตั้ง อาคารสำนักกีฬา ชั้น2
เรือนนวด สุพรรณิการ์
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 0-2310-8893 : สถานที่ตั้ง ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม

   Download
1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่ 1)
2.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)
3.ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1)(แบบ ป.ม.ร.2)
4.ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2)(แบบ ป.ม.ร.3)
5.หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รอบการประเมินที่ 1)
6.ข้อตกลงแบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติราชการ(สมรรถนะ)
282 Ramkhamheang Rd.,Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel.02 310 8892 ,Fax:02 310 8304
http://www.sport.ru.ac.th