นายปรีชา ประยูรพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบฟอร์มเอกสาร ดาวน์โหลด

องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
  เทคนิคการผสมสีและการตีเส้นสนามฟุตบอล
  คู่มือการหาพัสดุ พ.ศ. 2560
  คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบภาพที่ระลึกให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง ในกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์จากชาวสำนักกีฬาเพื่อขอบคุณและแสดงความยินดีที่
ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม และเป็นการต้อนรับ อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เข้ามาดูแลสำนักกีฬา ในตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฬา แทน ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง ผู้อำนวยการสำนักกีฬา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ส่งมอบงานให้กับ อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เข้ารับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา โดยมีชาวสำนักกีฬาร่วมกันกล่าวต้อนรับด้วยความยินดี


ห้องกายภาพบำบัด สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ให้บริการบุคลากรชาวคำแหงและประชาชนทั่วไป เริ่มเปิดให้ตั้งบริการตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 60
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.บริการสถานที่เพื่อการกีฬา
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิมเนเซียม 1,ยิมเนเซี่ยม2,ยิมเนเซี่ยม3,ยิมเนเซี่ยม4,
สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1
0-2310-8302

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30น.–21.00น. หยุดวันอาทิตย์ และ
วันนักขัตฤกษ์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น.
0-2310-8302
อาคารสำนักกีฬา ชั้น2

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.–18.30น. วันเสาร์เปิด
บริการตั้งแต่เวลา08.00-20.00น.
หยุดวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
:0-2310-8302
ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม


เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.–16.00น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
:0-2310-8892
ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม


 

       
    กีฬาบุคลากร ประจำปี
มหาวิทายลัยรามคำแหง
    หัวหมากสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โครงการเพื่อสุขภาพ
สำนักกีฬา
  สุพรรณิการ์เกมส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ฝ่ายการกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักกีฬา
     
   Download
1.โลโก้สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบล่าสุด [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
2.สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
3.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสังเขป [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
4.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง "สุพรรณิการ์ เกมส์" [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
5.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬา หัวหมากสัมพันธ์ [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
6.ฟอร์น ไทยสาระบรรณ
282 Ramkhamheang Rd.,Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel.02 310 8892 ,Fax:02 310 8304
http://www.sport.ru.ac.th               
 
 
Copyright Sports Office of Ramkhamkaeng University (สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ? 2010, All rights Reserved. Designed by Mr.Samart Jitman Tel.02-310-8892 Ext. 206