หัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 20


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบฟอร์มเอกสาร ดาวน์โหลด

องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
  คู่มือการหาพัสดุ พ.ศ. 2560
  คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง ผู้อำนวยการสำนักกีฬา และ อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานย่านหัวหมากและเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ การแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 เป็นการเปิดประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 หน่วยงาน ได้กำหนดวันแข่งขัน กีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ทำการแข่งขัน วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้

ห้องกายภาพบำบัด สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ให้บริการบุคลากรชาวคำแหงและประชาชนทั่วไป เริ่มเปิดให้ตั้งบริการตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 60
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอน โครงการฝ้ายคำฟิตเนส
[ คุณสมบัติผู้สมัคร ] / [ แบบฟอร์สมัครคัดเลือก ]
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


บริการสถานที่เพื่อการกีฬา
สนามฟุตบอล,สนามเทนนิส,ยิมเนเซียม 1,ยิมเนเซี่ยม2,ยิมเนเซี่ยม3,ยิมเนเซี่ยม4,
สนามเปตอง,สนามวอลเลย์ชายหาด,
ห้องประชุมฝ้ายคำ1
0-2310-8302

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30น.–21.00น. หยุดวันอาทิตย์ และ
วันนักขัตฤกษ์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น.
0-2310-8302
อาคารสำนักกีฬา ชั้น2

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.–18.30น. วันเสาร์เปิด
บริการตั้งแต่เวลา08.00-20.00น.
หยุดวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
:0-2310-8302
ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม


เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.–16.00น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
:0-2310-8892
ใต้อาคารอัฒจันทร์ผั่งตึกศรีชุม


 

       
    กีฬาบุคลากร ประจำปี
มหาวิทายลัยรามคำแหง
    หัวหมากสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โครงการเพื่อสุขภาพ
สำนักกีฬา
  สุพรรณิการ์เกมส์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ฝ่ายการกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักกีฬา
     
   Download
1.โลโก้สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบล่าสุด [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
2.สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
3.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสังเขป [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
4.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง "สุพรรณิการ์ เกมส์" [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
5.สัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬา หัวหมากสัมพันธ์ [ *.JPEG ] [ *.PNG ]
6.ฟอร์น ไทยสาระบรรณ
282 Ramkhamheang Rd.,Huamark Bangkapi Bangkok 10240
Tel.02 310 8892 ,Fax:02 310 8304
http://www.sport.ru.ac.th               
 
 
Copyright Sports Office of Ramkhamkaeng University (สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ? 2010, All rights Reserved. Designed by Mr.Samart Jitman Tel.02-310-8892 Ext. 206